Waar staan wij voor?

Op basisschool Sint Agnes vormen onze kernwaarden de basis van alles wat we doen. Wij staan in verbinding met elkaar en onze omgeving, wij zijn nieuwsgierig, wij hebben vertrouwen in onszelf en in de ander, wij nemen onze verantwoordelijkheid en wij hebben oog voor kwaliteit.

Kernwaarde 3 - Vertrouwen

Wij staan in verbinding met elkaar en onze omgeving
Op basisschool Sint Agnes maken we écht contact met elkaar en zijn we  oprecht geïnteresseerd in de ander. Oordeelvrij luisteren en spreken staat bij ons dan ook hoog in het vaandel. Onze kleinschaligheid geeft de ruimte om betrokken te zijn bij wat er in de school en in onze omgeving gebeurt. Kinderen, professionals en ouders werken daarbij als vanzelfsprekend op een constructieve wijze met elkaar samen.

Wij zijn nieuwsgierig
Op basisschool Sint Agnes hebben we plezier in leren. Leren doen we de hele dag door, met een balans tussen diverse werkvormen. We leren door te onderzoeken, te ontdekken en door te doen. Daarbij staan kritisch denken, oplossingsgericht werken en creativiteit centraal.

Wij hebben vertrouwen in onszelf en in de ander
Op basisschool Sint Agnes ben je mooi zoals je bent. We geloven in de kracht van verschillen. We leren door onze sterke kanten te ontdekken, te benoemen en te vergroten, waarbij we vertrouwen hebben in ons eigen handelen. Daarnaast hebben we van nature vertrouwen in de ander en benaderen we elkaar op een positieve wijze.

Wij nemen onze verantwoordelijkheid
Op basisschool Sint Agnes regelen we onze zaken goed. Kinderen, professionals en ouders krijgen de ruimte om hun verantwoordelijkheid te nemen. Wij geloven er namelijk in dat het krijgen en geven van ruimte en vertrouwen leidt tot het ontwikkelen van een verantwoordelijkheidsgevoel.

Wij hebben oog voor kwaliteit
Op basisschool Sint Agnes streven we naar het hoogst haalbare voor ieder kind. Dit is terug te zien in het behalen van resultaten die passend zijn bij de potentie van de leerlingen, maar ook in een veilig schoolklimaat waarin ieder kind tot leren komt. We creëren een kansrijke omgeving, waarin kinderen en professionals tot hun recht komen. We hebben oog voor de kwaliteiten van een ieder en benutten deze waar mogelijk.

 

Onze kernwaarden

Kernwaarde 1 - Verbinding

Verbinding

Kernwaarde 2 - Nieuwsgierig

Nieuwsgierig

Kernwaarde 3 - Vertrouwen

Vertrouwen

Kernwaarde 4 - Verantwoordelijkheid

Verantwoordelijkheid

Kernwaarde 5 - Kwaliteit

Kwaliteit

Op Basisschool Sint Agnes ontwikkel

jij je tot wie je bent!

Meer informatie?