Medezeggenschapsraad

Basisschool Sint Agnes valt onder de stichting Initia, een stichting die in totaal zes scholen bestuurt. Binnen die stichting is er een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Namens iedere school is een ouder en een personeelslid afgevaardigd als lid van de GMR. Op de website van Initia vindt u meer informatie over de GMR.

Iedere school van de stichting heeft, naast de GMR, ook een eigen MR.

De Medezeggenschapsraad (MR) is een wettelijk geregeld orgaan waarin ouders en leerkrachten samen de zaken, die op school spelen, bespreken. U kunt dit vergelijken met de Ondernemingsraad in een bedrijf. Het doel is om ouders en personeelsleden medezeggenschap te geven op school. De leden van de MR worden uit beide geledingen eens in de twee jaar gekozen.

Een goed functionerende MR is van groot belang voor beleidszaken op school en zal een kritische raad zijn met de bedoeling om de school nog beter te laten functioneren. De vergaderingen van de MR zijn openbaar. Dit betekent dat iedere ouder, met een kind op school, bij deze vergaderingen aanwezig kan zijn. De notulen van de MR zijn te allen tijden opvraagbaar.

Wilt u een keer deelnemen aan een MR vergadering, neem dan contact op via één van onderstaand mailadressen.

Deze vergaderingen zijn vrij toegankelijk voor iedere ouder / verzorger om bij te wonen. Alleen als er vertrouwelijke onderwerpen op de agenda staan kan de MR besluiten om een (gedeeltelijk) besloten vergadering te houden.

Dit jaar zullen deze vergaderingen op de volgende data zijn:

  • dinsdag 28 november
  • dinsdag 6 februari
  • dinsdag 12 maart
  • dinsdag 21 mei

De vergaderingen starten om 19.30 uur en zijn, in principe, op school.

Samenstelling MR

Voorzitter: Maaike Jonckers (personeel)
maaikejonckers@sintagnes.nl

Secretaris: Dianne Leijten (personeel)
dianneleijten@sintagnes.nl

Marjolein Hounjet (ouder)
mvdndries@hotmail.com

Angelie Thoone (ouder)
angelie@thoone.nl

Vertegenwoordigers GMR

Maaike Jonckers (personeel)
maaikejonckers@sintagnes.nl

Marjolein Hounjet (ouder)
mvdndries@hotmail.com