Praktische zaken

Aanmelden

Aanmelden voor basisschool Sint Agnes kan door middel van ons aanmeldformulier. Dit kunt u op school ophalen of meenemen tijdens een rondleiding/kennismaking.

Wanneer u uw kind bij ons hebt aangemeld, neemt de leerkracht ongeveer 4 weken voor de 4e verjaardag telefonisch contact met u op om een kennismakingsgesprek te plannen. Twee weken voordat uw kind 4 wordt, mag uw kleuter een aantal dagdelen ‘oefenen’ om te wennen aan de nieuwe omgeving.

Ziekmeldingen

Wanneer uw kind ziek is dient u de school hiervan zo spoedig mogelijk, bij voorkeur tussen 8:00 uur en 8:30 uur van op de hoogte te stellen. Dit kan via de Parro app of telefonisch op het nummer 0162-315432. Geef hierbij de naam en de klas van uw kind door.

Schooltijden

Schooltijden 2023-2024
Maandag 8.30 uur – 14.45 uur
Dinsdag 8.30 uur – 14.45 uur
Woensdag 8.30 uur – 12.00 uur*
Donderdag 8.30 uur – 14.45 uur
Vrijdag 8.30 uur – 14.45 uur

* De kinderen uit groep 1-2 zijn op woensdag vrij.

Parro

Parro is een app voor ouders en leerkracht. Middels deze app kan de leerkracht aan de groep of aan een enkele ouder een bericht sturen, hulp vragen voor een activiteit, data van activiteiten doorgeven en kunt u zich via deze app opgeven voor de 10-minuten gesprekken. Daarnaast wordt het ook door school als communicatie middel gebruikt. Zo ontvangt u nieuwsbrieven en evt. andere informatiebrieven via Parro.

Het is een veilige communicatietool. Alleen de leerkracht van de groep en de ouders van de kinderen in betreffende groep kunnen gebruik maken van de klassenapp.

Van de leerkracht krijgt u digitaal een uitnodiging om deel te nemen. Dit is heel simpel. U hoeft alleen de gratis app te downloaden.

Ouderportaal Parnassys

Onze school maakt voor de administratie en het leerlingvolgsysteem gebruik van ParnasSys. Parro en het Ouderportaal zijn onderdelen in de communicatie naar u als ouder(s) en/of verzorger(s).

Het ouderportaal is een online applicatie waarop ouder(s) en/of verzorger(s) kunnen inloggen om gegevens van hun kinderen te kunnen bekijken. Het gaat hier om door ons geselecteerde gegevens. Deze informatie komt rechtstreeks uit ParnasSys.

Ouder(s) en/of verzorger(s) kunnen inloggen met de inloggegevens die zij via e-mail ontvangen.

Op het ouderportaal vindt u de algemene gegevens van uw kind en de cijfers van de methode toetsen. Ook vindt u er algemene zaken als de groepssamenstelling en de contactgegevens van medewerkers.

Verjaardagen

Kinderen mogen met hun verjaardagen trakteren. De leerkrachten vinden het fijn om gewoon met de kindertraktaties mee te doen. Bij verjaardagen van leerkrachten worden zelfgemaakte cadeaus meer op prijs gesteld dan gekochte. Verder willen wij u dringend verzoeken om uitnodigingen voor kinderfeestjes niet op school of het schoolplein uit te delen.

Fruit, drinken en lunch.

Tijdens de ochtendpauze eten de kinderen gezamenlijk een tussendoortje in de klas en spelen daarna met de leerkracht buiten. Tijdens de lunch eten de leerlingen onder begeleiding van de leerkracht en spelen een half uur buiten onder begeleiding van een combinatiefunctionaris. Deze verzorgt een beweegaanbod waaraan leerlingen mogen deelnemen. Wij geven de voorkeur aan gezonde voeding, zoals groente of fruit, een boterham etc. Snoep mag tijdens deze momenten niet genuttigd worden. Wilt u het drinken voor uw zoon/dochter meegeven in een beker of fles? Dit voorkomt een grote hoeveelheid afval. Alvast bedankt!