MISSIE EN VISIE

Missie
Basisschool Sint Agnes stelt zichzelf ten doel om het best denkbare onderwijs te bieden, opdat iedere leerling zich kan ontwikkelen tot een zelfbewuste, verantwoordelijke en kansrijke volwassene.

 

Visie
Basisschool Sint Agnes biedt een veilig leerklimaat waarbinnen leerlingen zich positief kunnen ontwikkelen met respect voor zichzelf, elkaar en hun omgeving. Wij streven ernaar om elke leerling zodanig in zijn ontwikkeling te begeleiden, dat hij of zij kan uitstromen op het niveau dat voor hem of haar mogelijk is. Samenwerking en goede communicatie tussen ouders, leerkracht en leerling zijn van groot belang. Door samen te werken, versterken wij elkaar.

 

Agnesregels
1. Op basisschool Sint Agnes letten we op onszelf en houden we rekening met elkaar.
2. Op basisschool Sint Agnes zijn we beleefd en aardig tegen elkaar.
3. Op basisschool Sint Agnes regelen we onze zaken goed.
4. Op basisschool Sint Agnes geloven we in onszelf en vertrouwen we op elkaar.

Motto
Samen Sterk in Goed Onderwijs!