De medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad (MR) is een wettelijk geregeld orgaan waarin ouders en leerkrachten samen de zaken, die op school spelen, bespreken. U kunt dit vergelijken met de Ondernemingsraad in een bedrijf. Het doel is om ouders en teamleden medezeggenschap te geven op school. In de Wet op de Medezeggenschap in het Onderwijs (WMO 92) is geregeld op welke manier de MR het bestuur van de school van advies kan dienen of instemming kan verlenen aan beslissingen van ditzelfde bestuur. Het staat de MR vrij om alle zaken, die voor school van belang zijn, te bespreken. De MR bestaat uit een oudergeleding, 2 leden, en een personeelsgeleding met 2 leden. De leden van de MR worden uit beide geledingen eens in de twee jaar gekozen. De oudergeleding door de ouders en het leerkrachtendeel door de teamleden. Een goed functionerende MR is van groot belang voor beleidszaken op school en zal een kritische raad zijn met de bedoeling om de school nog beter te laten functioneren. De vergaderingen van de MR zijn openbaar. Dit betekent dat iedere ouder, met een kind op school, bij deze vergaderingen aanwezig kan zijn. De notulen van de MR zijn ten alle tijden op de vragen bij de directie of bij één van de MR-leden.

 

Klik hier voor het reglement van de MR op onze school.

Wilt u een keer deelnemen aan een MR vergadering, neem dan contact op via één van onderstaand mailadressen.

 

De samenstelling van de MR op onze school is als volgt:

Francet van Wandelen (personeel) : Voorzitter - francetvanwandelen@sintagnes.nl

Marjolein Hounjet (ouder) - mvdndries@hotmail.com

Linda Sterkens (personeel) - lindasterkens@sintagnes.nl

Angelie Thoone (ouder) - angelie@thoone.nl